Sinterklaas site van Limmen
Zondagmiddag 17 november


Komen we aan bij het stet in Limmen, komen jullie allemaal weer kijken?

Sinterklaas nieuws

Op 17 november 2019 is het weer zo ver: Sinterklaas zal Limmen vereren met een bezoek.
Sinterklaas en zijn Pieten komen rond 13.45 uur aan met de boot over het Stet en zal daar door Burgemeester Mans welkom geheten worden. Na het spektakel op het Stet, zou Sinterklaas het leuk vinden als iedereen meeloopt in de optocht richting de Enterij. Natuurlijk zal de Sint zijn danspieten weer meenemen die het publiek zullen vermaken met gezellige dans en zang. Zowel bij het Stet, tijdens de optocht als in de Enterij.

De optocht door Limmen verloopt dit jaar vanaf het Stet, rechtsaf de Dusseldorperweg in tot aan de kerk. Dan linksaf de kerkweg op tot aan de vuurbaak, vervolgens langs de Albert Heijn tot aan de Enterij. Daar gaan we rechtsaf en gelijk weer rechts via de Middenweg naar de sporthal. Na aankomst van Sinterklaas bij de kerk, zullen de deuren open gaan en kan iedereen naar binnen voor het slot van het feest met onze eigen Pepernotenband. Rond 16.30 uur is het afgelopen en hopen we dat alle kinderen, ouders en grootouders blij naar huis zullen gaan.


Om dit unieke feest te kunnen blijven organiseren is het Sinterklaas Comité Limmen deels afhankelijk van uw giften.
U kunt uw bijdrage leveren op rek.nr. NL 05 RBRB 0841 3408 89, Univé Regiobank, t.n.v. Sint Nicolaascomité Limmen. Ook kunt u een donatie doen tijdens de intocht achter in de kerk in de melkbussen.

Contactpersoon: Marcel Le Belle (06-52204437)